Kolundzija

Cenovnik

ČLANARINA ŽENE ( 9 – 22 h )………………………………………………………………………. ……..4000 dinara 

ČLANARINA MUŠKARCI ( 9 – 17 h )………………………………………………………………………..4000 dinara

ČLANARINA MUŠKARCI ( 9- 22 h )………………………………………………………………………….4500 dinara

VOĐENI  TRENING  (12 TERMINA PRE PODNE + MESEC DANA TERETANA NEOGRANIČENO) 5000 dinara

VOĐENI  TRENING (12 TERMINA CEO DAN + MESEC DANA TERETANA NEOGRANIČENO) …….6200 dinara

PERSONALNI TRENING ………………………………………………………………………………………1300 dinara

DNEVNI TRENING…………………………………………………………………………………………….1000 dinara

 

 

© Copyright 2019. Đorđe Kolundžija